Bolesna ljubomora

Bolesna ljubomora

BOLESNA LJUBOMORA by Vladimir Zivkovic

Danas se često susrećemo sa izjavama nekih ljudi kako je njihov partner bolesno ljubomoran.

Šta to znači?

Ako je neko bio emotivno povređen, on tada ima sklonost da sumnja. Kada prepozna obrasce ponašanja kod svog sadašnjeg partnera koji se poklapaju sa prethodnim partnerom koji ga je povredio, takav čovek može biti ljubomoran jer je bio povređen na taj način. Povreda ponovo oživljava jer u sadašnjosti je novi partner taj koji čini i postupa isto.

Dakle, bolesna ljubomora skoro da i ne postoji. Ako je neko ljubomoran zbog tebe, bolje ti je da potražiš grešku kod sebe. Prava je istina da kada je neko ljubomoran on tada ima valjanih razloga za tako nešto. Tada se onaj koji stvara ljubomoru pretvara kako je neko bezrazložno ljubomoran.

Čovek koji čini ljubomornim svog partnera je mnogo gori od partnera koji je ljubomoran. Uvek je hrabriji i iskreniji onaj koji trpi ljubomoru. Onaj koji stvara ljubomoru i još se pretvara kako je to normalno, bezosećajna je osoba, i sa tom osobom mnogo toga nije kako treba.

Ljudi koji stvaraju ljubomoru, seju nesreću, a kada se pretvaraju kako drugi nemaju razloga za ljubomoru, tada izazivaju bes i prezir u srcima onih koje obmanjuju. Zato su najgori oni ljudi koji stvaraju ljubomoru, a govore kako je neko bolesno ljubomoran. Takvi ljudi će u bližoj ili daljoj budućnosti biti izloženi ljubomori, pa će ih emotivne rane naučiti da se samilosno ponašaju.

Stvaranje ljubomore ( i namerno i nenamerno) je neodgovornost, bezosećajnost, i čisto zlo i kukavičluk.

Pouka glasi:

Ako ti neko kaže kako je ljubomoran, ili ako primetiš ljubomoru kod partnera, budi samokritičan, zapitaj se da ne činiš možda zlo? Čak i ako bolesna ljubomora postoji, bolje ti je da veruješ da ne postoji. Bolesnu ljubomoru su izmislili oni koji ne žele da se suoče sa sobom i svojim kompleksima. Čovek koji stvara ljubomoru je svakako iskompleskiran.

Ljudi koji ne vode računa o drugima i stvaraju ljubomoru, ne samo da su u sadašnjosti nesrećni, nego će biti još nesrećniji u budućnosti kada budu morali da se suoče sa svojim grehovima. Stvaranje ljubomore je takođe, nevernost. Neverni na kraju uvek nastradaju, i pitaju:

– Kako?

Pa, lepo. Zadaješ li udarce posred srca, upravo ti udarci će ti se vratiti istom silinom. To je prastari zakon koji se uvek ostvaruje.

Vladimir Zivkovic

Vladimir on AMAZON.com

Download Vladimir’s books on Smashwords:

Preuzmi Vladimirove knjige na Smashwords (ZA BALKAN SAVETUJEM KUPOVINU ELEKTRONSKIH KNJIGA NA SMASHWORDS, NAJPOUZDANIJI SU):

Vladimir on  AMAZON.com

Get Vladimir’s free and paid eBooks and paperbacks on your favorite site:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *