KARMA (iliti, kultivacija srca i razuma)

KARMA (iliti, kultivacija srca i razuma)

KARMA (iliti, kultivacija srca i razuma)

Ono što činiš drugima, činiš jedino sebi.

Šta to znači?

Mnogi ljudi ovu izjavu tumače filozofski. Ipak, ova izjava je zakon Univerzuma. Taj zakon je stvorio Bog. Taj je zakon apsolutan. Isto kao što kamen koji baciš u vis pada na zemlju obavezno, isto tako se tvoje misli, reči i dela tebi vraćaju kao bumerang. Ono što želim da objasnim je da se to obavezno dešava, 100%.

Kada se u svetu desi nepravda, to je odraz ljudskih neispravnih misli, reči i dela. Svejedno da li se koren nalazi u prošlosti ili sadašnjosti, nepravda u svetu je u stvari pravda, jer ako čovek nepravedno deluje, tada nije ništa čudno da mu se po koja nepravda i desi.

Već i sam izraz nepravda pokazuje da u nekom slučaju neko nepravedno strada. Ipak, kada ljudi ne bi filozofski gledali na ovo pitanje, možda bi i ozbiljno shvatili ovaj problem pa bi se takozvana nepravda i mogla iskoreniti u svetu. Sve što je potrebno je da svaki čovek počne da misli dobro, govori dobro i čini samo dobra dela.

Gde se ovde krije glavna zabluda ljudi?

Krije se u tome da ljudi ne shvataju da loše misli su koren nepravde u svetu. Loše i zle misli i želje nekog čoveka su nesreća njemu samome.

Kukavičluk i podmuklost su glavni akteri zla u svetu. Da bi drugome učinio nepravdu čovek mora biti podmukao. Bez podmuklosti, takvo delo je nemoguće izvesti. Podmuklost je proizvod kukavičluka, zlobe i mržnje čoveka. To nisu samo zle osobine, već su i autodestruktivne osobine. To su osobine koje izjedaju samog čoveka koji ih poseduje i neguje.

Pouka glasi:

Zlo u svetu se neće iskoreniti dok čovečanstvo ne spozna i ne usvoji istinu da su loše misli, reči i dela čoveka nesreća njemu samome. Mnogi ljudi ovome prilaze filozofski te naivno veruju kako dobrota donosi nesreću, a da zli i pokvareni ljudi ubiru kajmak. Istina je drugačija, ali ljudi zbog svoje želje za lažnom pameću i imaginarnom izuzetnošću to previđaju. Na taj način, ljudi misle kako imaju prava misliti i činiti zlo, i još misle kako su pametni zbog toga. Ipak, kada ih stignu nesreća i sopstveno zlo, oni to zlo u neznanju pripisuju Bogu i ljudima.

Na ovome mestu možemo lako spoznati strašnu činjenicu da je čovek koji neispravno neguje svoje srce i svoj um nesreća sebi samome. Prošli su milioni godina, a velika većina čovečanstva nije spoznala ovu istinu.

Koji je razlog tome?

LJudska glupost i ljudski kukavičluk. To je slabost čoveka da misli, govori i čini zlo.

Sve to čovek može olako da spozna ako samo pogleda posledice sopstvenog delovanja. Ipak, tragično je to da čovek svojevoljno strada milionima godina i živi bezbroj života u bolu i nesreći, i nikako ne želi da se zagleda u sebe, i ne odustaje od ‘svojevoljnog’ bitisanja u Paklu.

Dakle, šta je nesposobnost gledanja u sebe i nesposobnost da se čine dobra dela?

To je samodestrukcija i obavezno preuzimanje nesreće u svoj život.

Pa gde se na ovome mestu nalaze kultivacije srca i razuma?

Vladimir Zivkovic

Vladimir on AMAZON.com

Download Vladimir’s books on Smashwords (ZA BALKAN SAVETUJEM KUPOVINU ELEKTRONSKIH KNJIGA NA SMASHWORDS, NAJPOUZDANIJI SU):

Preuzmi Vladimirove knjige na Smashwords:

Vladimir on  AMAZON.com

Get Vladimir’s free and paid eBooks and paperbacks on your favorite site:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *