ZARADA

ZARADA

ZARADA

LJudi moraju zarađivati novac.

Šta to znači?

LJudi rade različite poslove da bi zaradili novac. Isto tako, ljudi imaju želje. Oni na različite načine ispunjavaju svoje želje. LJudi imaju slabosti. Zbog tih slabosti moraju ili ne moraju činiti zla dela.

Zbog preživljavanja, savremeni čovek se degradirao u stanje zveri. Savremeni čovek ne bira sredstva da bi sebi obezbedio život egoizma. Na taj način briše se razlika između dobra i zla, sreće i nesreće, mržnje i ljubavi u umu takvog čoveka. Ono što se dobija na kraju sa takvim življenjem je život u bolu, nesreći i bolesti.

Dakle, neko može zarađivati prodajom mesa, neko može zarađivati prodajom mleka, a neko može zarađivati prodajom lekovitog bilja. Vrlo lako se može desiti da najviše zarađuje onaj koji prodaje meso. Takav čovek može mnogo jesti i može dobro zarađivati. To je naravno super ako se uzmu u obzir samo novac i zarada. Ako se karma uzme u obzir, tada je to sasvim sigurno najgore zanimanje.

Mnogima se ovakva istina ne sviđa. Čudno je to da čovek želi da uživa na račun drugih živih bića. Kada tako čovek živi i kada nastrada, on misli kako pravda u svetu ne postoji, i misli kako Đavo vlada svetom. Ipak, istina je sasvim drugačija. Bog je tako stvorio svet da ti možeš živeti kako hoćeš, ali svoje dugove ne možeš da ne platiš. Tako recimo u slučajevima koje sam naveo, čak ni onaj koji prodaje mleko ne mora da znači da radi dobar i plemenit posao. Pitanje je kako tretira i da li izrabljuje životinje koje daju mleko? Ako piješ mleko to ne mora da znači da se zdravo hraniš. Svakako da je mleko u osnovi zdravo, ali ako mleko dolazi od ojađenih životinja, takvo mleko sadrži i takve energije u sebi.

Prema tome, prodavac mleka ne mora biti bolji od prodavca mesa.

Za svako delovanje važni su motiv i čistota. Generalno gledano, savremeni čovek je u mnogo čemu slab, te se često dešava da mora činiti manje zlo od većeg. U našem slučaju mora jesti nečistu hranu da bi preživeo, iako će mu ta hrana u budućnosti priskrbiti mnogo problema.

Neki čovek može da kaže da su vegetarijanci sekta. Takođe, ako je neko vegetarijanac to ne mora da znači da je takav čovek dobar. Vegetarijanac može biti loš čovek. Ipak, ako je neko loš, to tebi ništa ne znači. To je ponajmanje razlog da i ti budeš loš. To je u stvari razlog više da se bude dobar. Jer, što je više zla u svetu, više je dobrog potrebno da bi se smanjila patnja savremenog sveta i društva.

Dakle, kada je čovek vezan za svet, jedenje mesa mu može biti vrlo važna stavka u životu. Ipak, svako mora znati da će morati platiti karmičke dugove u milimetar. Bog je tako stvorio svet, i taj zakon se neće menjati nikada. Ne postoji nikakva slučajnost koja bi učinila da čovek čini zlo a da neće otplatiti to zlo koje je učinio.

Duša je stanovnik svakog tela. Sama duša, tvoje Jastvo će uvek preuzeti na sebe posledice tvog delovanja svesno i voljno. Tako i čovek kada se razboli, to znači da je on sam preuzeo bolest na sebe ali on toga možda nije svestan. On ne zna da je njegovo unutrašnje biće u potpunosti pravedno, osećajno i požrtvovano.

Pouka glasi:

Sve je za ljude. Ipak, moraš znati da određene akcije imaju reakciju. Tu reakciju ćeš morati da prihvatiš kada dođe vreme za naplatu. Neki ljudi ne mogu bez mesa da žive. To takođe znači da ih neugodnosti neće mimoići. Ako nešto želiš, prvo razmisli jesi li sposoban izdržati posledice ostvarenja želje?

Isus je podučavao praštanju. Ipak, mnogi ne shvataju da je zakon ”oko za oko, zub za zub” – zakon koji se ostvaruje od postanka sveta pa do danas. Zato, ako ne primećuješ da se svakome dela vraćaju kao bumerang, to ne znači da se to ne dešava, ili da se neće desiti.

Vladimir Zivkovic(Facebook)

Vladimir on AMAZON.com

Download Vladimir’s books on Smashwords:

Preuzmi Vladimirove knjige na Smashwords:

Vladimir on  AMAZON.com

Posetite Vladimirov profil na vašem omiljenom sajtu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *