O autoru

O autoru

Vladimir Živković, pisac, duhovni aspirant:

Vladimir pruža pomoć ljudima na polju ljubavnih odnosa i razumevanju seksualnosti, duhovnosti, pronalasku sreće, ostvarenja sopstvene vrednosti, samopoštovanja i vraćanja dostojanstva.

Vladimir Živković na
AMAZON.COM

Vladimir Živković na
SMASHWORDS

Vladimir Živković na Payhip

Vladimir Živković je rođen 20.4.1970. u Beogradu. Svoje detinjstvo i ranu mladost proveo je u Nišu gde je završio srednju školu. Sa 26 godina je otišao u Novi Sad da živi i radi gde je i počeo da se bavi duhovnošću i raznim duhovnim disciplinama, od kojih se najviše isticala meditacija. Tokom sledećih 20 godina usledile su spoznaje i duhovna iskustva koje menjaju njegov život i odnos prema Bogu. Dolazi i do unutrašnjih promena i do želje da se istina podeli svim ljudima.
Od praktičnih tehnika koje je izučio kao pomagalo na svom duhovnom putu je japanska božanstvena masaža. Takođe, 2004. godine postao je i reiki–učitelj pa vrlo često pomaže ljudima i učenicima da ubrzaju svoj duhovni put praktikovanjem reiki–tehnike isceljenja. Veći deo vremena posvetio je i usavršavanju psihe čoveka, pa mu nisu strane ni tehnike samoisceljenja, kao ni tehnike oslobađanja od negativnosti.
Vladimir Živković kaže: – Kada sam stekao duhovna iskustva i znanje o Jastvu, hteo sam pomoći ljudima. Rad sa pojedincima me nije zadovoljio jer nije bio produktivan i trebalo mi je puno vremena i truda. Dodatni problem je bio taj što mnogi ljudi koji dolaze po pomoć ne žele da pokušaju da promene tamnu stranu svoje ličnosti. Zato sam došao do zaključka da je najbolje da svoje znanje i iskustvo stavim na papir. Kada čitaoc pročita moju knjigu, onda on odlučuje šta će da prihvati iz knjige i šta će od naučenog sprovesti kroz život. Na taj način štedim vreme i trud, a moje znanje i pomoć su dostupni svima.

Moj Blog na srpskom

SEKSUALNOST – kratki podsetnik i uputstvo, 1.deo

SEKSUALNOST – kratki podsetnik i uputstvo, 2.deo

SEKSUALNOST – kratki podsetnik i uputstvo, 3.deo

SEKSUALNOST – kratki podsetnik i uputstvo, 4.deo

Preuzmite Vladimirove besplatne elektronske knige kao i kupovne elektronske i štampana izdanja na vašem omiljenom sajtu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *