VREME (iliti, poslodavac i zaposleni)

VREME (iliti, poslodavac i zaposleni)

VREME (iliti, poslodavac i zaposleni) by VLADIMIR ŽIVKOVIĆ

U današnje doba sve je podređeno novcu.
Šta to znači?
Mnogi kažu novac je moć.
Ja pitam, kako?
Tada mnogi kažu da se novcem postiže mnogo toga u životu. Para vrti gde burgija neće. Ipak, koliko je vredno to što dobijaš novcem?
Možeš da naređuješ drugima. Drugi zbog tvog novca rade ono što ti želiš?
A šta je sa karmom? Šta ćeš da radiš kada karma bude učinila da nemaš novaca, pa ćeš zbog svojih vezanosti morati zbog novca da činiš iste ustupke drugima kao kad su neki to činili prema tebi? Ili misliš da si slučajno zavisnik i zavisiš od nekih loših ljudi?
To i nije neki problem kada si u službi drugih ljudi. Problem je kada moraš da trpiš ponižavanja i da činiš grešna dela u službi drugih a radi tvoje egzistencije.
Neprijatno, jel’da?
Ipak, da se vratimo na glavnu temu.
Šta je vreme?
Vreme je Bog.
Šta je novac?
Novac je Bog.
Bog nije ni novac ni vreme, ali oni jesu Bog. Tako ih treba i tretirati.
Koji čovek rasipa vreme i novac?
Čovek koji je odustao od sebe, svojih ideala i svoje sreće.
Za mnoge ljude danas novac je sredstvo za zadovoljenje sebičnosti i egoizma. To je u stvari dostizanje uživanja na štetu drugih. Plaćanje usluga prostitucije je recimo jedan takav grešan čin. Svakako da onoga koji plaća usluge prostitutki očekuju vrlo neugodna dešavanja jer to je veliki greh.
Tako i pogrešno tretiranje vremena i novca čini veliki greh.
Na koji način današnji poslodavci spremaju sebi strašnu sudbinu?
Na taj način da radnika cene po zarađenom novcu a da još i pritom ne cene njegovo životno vreme.
Tako je. Ne daje radnik samo rad, on daje i SVOJE VREME!!!
Danas je popularno raditi po učinku. Ako je neko radio ceo mesec ili čak i godinu dana a nije postignuta zarada, mnogi misle kako je pošteno da ne plate. Na taj način pokazuju da ne cene radnika, njegov rad i njegovo vreme, pa samim tim ne cene ni Boga. Ako ne ceniš Boga, kako ćeš sebe? Ako se zadužuješ kod radnika putem karme, kako misliš da sutra izbegneš da radiš kao rob i da budeš cenjen i poštovan i ne-ponižavan? To je nemoguće.
U svetu nepravda postoji iz prostog razloga jer se ljudi smenjuju u forsiranju gluposti. Tačnije rečeno, svako ko se dokopa vlasti i svetovne moći čini zlo i stvara sebi sudbinu da se mora vratiti unazad pa da opet trpi zlo.
Koje je zlo na koje sam želeo da upozorim danas?
To je nepoštovanje životnog vremena radnika. Ti kao poslodavac plaćaš radniku njegovu žrtvu da živi i radi za tebe i na taj način ulaže svoje bespovratno vreme života u tvoj napredak. Pa ima li većeg egoizma nego to da ne poštuješ? I ima li veće gluposti pa verovati da Bog takvog poslodavca ceni i da će ga nagraditi za platu koju daje? Ako ne poštuješ i ne ceniš svog radnika pa ni njegovo vreme, jako je glupo da misliš da će te Bog nagraditi samo po učinku. Nagradiće te i po ljudskosti (tj. kazniti).
Vladimir on AMAZON.com
Download Vladimir’s books on Smashwords:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *